Har du ein god idé?


Kanskje er det nettopp din idé som kan bidra til forbetringar og utvikling av framtidas sjukehus. Vi treng din idé enten du er medarbeidar, pasient, pårørande eller samarbeidspartnar.

Del din idé, så høyrer du frå oss!